ShinrinI Japan har skogar länge ansetts ha läkande egenskaper. Så mycket att den Japanska staten har inrättat speciella skogar enbart av hälsoskäl. Målet är att 100 skogar ska inrättas och skyddas, den första inrättades 1982 alla har valts för att vara erkänt vackra. Att ta en promenad i en skog av hälsoskäl kallas Shinrin-Yoku vilket betyder ungefär skogsbad. Även Japanska forskare har ägnat intresse åt att studera hälsoeffekterna av Shinrin-Yoku. Och inte förvånansvärt kan man få stora positiva hälsoeffekter av att tillbringa tid i skogen. De Japanska forskarna lät en grupp män tillbringa tre dagar skogen. Sedan mätte de antalet så kallade NK-celler som är en del av immunförsvaret och anti-cancerproteiner före, under och efter de varit i skogen. En markant ökning av både NK-cellerna och anti-cancerproteinerna kunde uppmätas under och efter tiden i skogen. Ökningen höll i sig även 30 dagar senare när man gjorde nya mätningar.

De ämnen som forskarna misstänker ligger bakom de positiva effekterna kallas fytoncider. Fytoncider är en stor grupp ämnen som alla ingår i växters eget skydd mot insekter, bakterier och svampangrepp. Luften i skogar innehåller stora mängder av dessa fytoncider. Så mycket att bakterienivån i skogsluft är anmärkningsvärt låg. Att andas in skogsluft verkar inte bara vara nyttig för att den är renare än i städer. Utan även för att den innehåller ämnen som gör en friskare.

Att skogen har en viktig roll i den Japanska kulturen kan verka paradoxalt i ett så pass industrialiserat land. Men med tanke på att Japan är täckt till 67% av skog, jämförbart med Sverige som är täckt till 58% så är det inte så konstigt. Det är hög tid att inrätta hälsoskogar i Sverige också.