Skogsbrukare…men jag äger ingen skog. Istället brukar jag skogen ur ett allemansrättsperspektiv. Det är en unik frihet att kunna nyttja vår fantastiska natur helt gratis på det sätt som vi kan här i Sverige. Det är även en stor tillgång för Sveriges ekonomi. Ekoturism är på frammarsch inte bara här utan överallt i världen. Ett land som jag skulle vilja påstå ligger längst fram är Costa Rica. Costa Rica är ett litet fattigt land i Centralamerika men har trots det avsatt hela 27 % av landets yta till någon form av naturskyddsområde. I Sverige är 13 % av vår yta är naturskyddsområde, vi ligger inte ens bra till inom EU. Här ser man inte skogen som en tillgång för turism utan som en odling av träd. Det är en ständig kamp mellan naturvård och skogsbolagen som vill avverka och tjäna pengar. Så är det inte i Costa Rica. Där ser man naturvården som sin viktigaste ekonomiska tillgång. Så skulle det kunna vara i Sverige också. Jag är övertygad om att det går att ha ett skogsbruk där man tar ut timmer på sådant sätt att skogen ändå blir intressant för friluftsliv och därmed också ekoturism. Men den typen av skogsbruk passar nog inte skogsbolagen som vill ha stordrift. Eftersom det ger högre vinstmarginal, åtminstone just nu.

Min önskan är att staten avsätter skog som enbart är till för friluftsliv. Idag har vi skyddad skog i form av naturskyddsområden men där är även allemansrätten begränsad. Om vi kunde ha skogar där man kan ha ett aktivt friluftsliv och som samtidigt är skyddade mot avverkning är jag övertygad om att Sveriges befolkning skulle må bättre och vår ekoturism skulle må än bättre. Söderut i Europa finns väldigt lite skogar för rekreation och ingen allemansrätt som ger folk tillgång till naturen. Vi skulle lätt kunna profilera vårt land på samma sätt som Costa Rica har gjort. Ett land med rik natur och dit man åker för att uppleva den rika naturen.