Kibbticka

Med ett växande intresse för tickor har jag varit ut i skogen några gånger för att försöka hitta klibbtickor. Det är en av de vanligaste sorterna av tickor så de har inte varit några större problem att hitta. Men de jag har hittat har inte varit av så bra kvalitet. De har antingen varit så gamla att de ser upplösta och liksom kletiga ut inuti när jag har delat på dem. Eller så har de varit fulla av mask.

Klibbtickor börjar sina liv som en ljus till gulaktig klump på (oftast) döda granstammar. Efter hand som de växer förblir den yngsta tillväxtzonen längst ner ljus. Men ovanför övergår den till orange som blir mörkare och mörkare högre upp. Det här tycker jag gör klibbtickan till en väldigt vacker ticka. På undersidan kan man ibland se något märkligt, nämligen guttation. Det är droppar med växtsaft som inte avdunstat. Om man smakar på klibbtickans guttation ska den ha en fruktig smak. De klibbtickor jag har plockat har inte haft någon guttation men när jag ser det nästa gång ska jag smaka.

Efter att ha plockat ett antal klibbtickor har jag i alla fall hittat en som var helt okej. Och som namnet antyder är den klibbig, det känns som att den har tagit upp kåda från den gran den vuxit på. Den är klibbig både på utsidan och insidan. Den skärbräda jag skar upp tickan på fick fläckar från ovansidan på tickan som inte gick bort i diskmaskinen. Men det gick som tur är att ta bort för hand. Jag skar klibbtickan i små kuber på ett par millimeters storlek sen torkade jag bitarna på ett papper. De torkade snabbt och efter ett par dagar var de helt torra. Jag använder bitarna när jag kokar te på sprängticka då har jag i några bitar klibbticka också.

Anledningen till att jag vill göra te på klibbticka är att det innehåller en rad ämnen som ger stora hälsofördelar. Eftersom tickan använts traditionellt i naturmedicin har forskare även intresserat sig för eventuella medicinska egenskaper. De resultat man hittat tyder på att klibbticka innehåller ämnen som är:

  • Antiinflammatoriska
  • Tumörhämmande
  • Stimulerar immunsystemet
  • Antihistaminverkande
  • Antioxidant
  • Minskar bildandet av små blodkärl i tumörer
  • Blodstillande

En rad olika ämnen antas ligga bakom de här positiva effekterna. Några giftiga ämnen innehåller inte tickan heller.

Jag har provat att koka te på enbart klibbticka och ger då ett te med utpräglad svampsmak. Blandat med sprängtickete går det inte att känna någon smak utöver den från sprängticka.