Jag har varit på en kurs hur man anlägger en skogsträdgård. En skogsträdgård är inte en trädgård som ligger i skogen. Utan tvärtom en trädgård som efterliknar hur en skog växer. Det mesta som man odlar där ska gå att äta, vissa växter kan tillföra näring och andra locka pollinerare. Grundtanken är att man odlar …