Costa Rica är ett unikt land på många sätt. Landet är inte bara ett av de mest välutvecklade av de latinamerikanska länderna. Det var även det första landet i världen att avskaffa sin armé. Det har även en unik ställning internationellt vad gäller miljövård. Det är ett av de länder i världen med störst biologisk …