Under en helg fick jag bygga min egen trumma med hjälp av Henrik som är proffs på att undervisa hur man hanterar det naturliga materialet. Samtidigt sätter man igång sin personliga resa som är sammanflätad med trumbyggarprocessen. Henrik är en spaceholder på toppnivå, ger utrymme och stöd där det behövs i både bygg- och den personliga processen. Allt hanteras med så mycket respekt och kärlek att två dagar känns som en hel vecka. Man känner sig som en ny människa med så många nya redskap. Tack för att du ser alla!