Jag uppskattade kursen väldigt mycket, en trevlig och intensiv upplevelse. Man lämnas med känslan av att “JAG har byggt en trumma”, inte bara att man har följt instruktioner på ett mekaniskt vis. Henrik var hjälpsam och personlig i sitt instruerande och lämnade utrymme för alla deltagare att komma som de är och gå genom kursen på sitt eget vis. Jag är glad och tacksam över att ha fått delta i denna upplevelse.